Innospire-sirkel-slogan.png

"Det er viktig å være der man er, og ikke alle andre steder der man ikke er"

Ole Brumm

Hva er nærvær?

Nærvær sikter til i denne sammenheng å bruke sinnets evne til å styre oppmerksomheten vår. Slik kan vi øve oss på å være mer tilstede med det som oppstår i øyeblikket, i oss selv og i verden omkring.

 

Vi går fra en tilstand hvor alt bare skjer og oppstår i livet rundt oss, hvor tankene kommer som en refleks til mønstre vi er bundet til, til å begynne og legge merke til det som skjer i og rundt oss. Kort og godt blir vi mer bevisst det som skjer. 

Å øve jevnlig på å rette oppmerksomheten til det som skjer i øyeblikket, her og nå, kan føre til at du etter hvert vil føle mer tilfredshet og mer ro i livet.

green01_edited.png