top of page

Om

Farge-sirkel-hvit.png

Innospire er startet og driftet av mindfulnessintruktør og coach Hege Sletnes.  Hege er fra før utdannet sivilingniør fra NTNU og har over mange år jobbet med endringsledelse og bærekraft, noe hun fremdeles gjør. ​

lav5.jpg

Hege Sletnes

Utdanning

  • Sivilingeniør - Industriell økologi og bærekraft, NTNU

  • Personalpsykologi, NTNU

  • Lean Six Sigma - Black belt, Aksena

  • Sertfisert Miljøyfyrtårnkonsulent/sertifisør

  • Sertifisert coach -LBH

  • Mindfulnessinstruktør  - Creation Work

Jeg er opptatt av bevisstgjøring, for først gjennom å være bevisst hva du gjør og hvorfor du gjør det kan du endre på uhensiktsmessige mønstre. I dag hvor vi står overfor kanskje vår største utfordring, klimakrisen, er vi nødt til å ta flere våkne valg. Dette gjelder oss som privatpersoner såvel som næringslivet. Men la oss først starte med oss selv. 

bottom of page