Farge-sirkel-hvit.png

Meditasjonskurs program

 

Vi møtes til felles meditasjon hvor vi vil øve på ulike meditasjonsformer gjennom kursets gang. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta. Du kommer som du er og med den erfaringen du har. Meditasjon har en god effekt på oss uansett hva du kan fra tidligere.

 

Har du likevel allerede gjennomgått et mindfulnesskurs vil dette kurset kunne være til god hjelp for å opprettholde praksisen og hjelpe deg til enda mer fordypning i mindfulness.

Mindfulnesskurs - Stressmestring program

Alle samlinger vil ha et spesielt fokus utover at vi selvsagt skal øve på mindfulnessøvelser som deltakerene skal ta med hjem å øve på mellom hver gang. På hver samling vil vi sette av tid til meditasjon og deltakernes egen prosess i dette. 

Samling 1:  Autopiloten

På første kursdag vil jeg har fokus på å oppdage autopiloten, hvordan vi vanligvis tar valg og hvordan vi kan komme ut av vårt vante mønster. Det vil på denne kurskvelden være fokus på å bli mer oppmerksom på hva som skjer, både av behagelige opplevelser vi søker mer av og hva vi fort skyver vekk.

 

Samling 2: Kropp og sinn

Vi vil på denne samlingen fortsette med fokus på kroppen.  Vi vil snakke om hvordan kroppen snakker, og hvordan vi ofte overstyrer kroppens egne signaler. Vi vil jobbe med kroppsøvelser og sansene våre. 

Show up i meditasjonen ( vær tilstede i det som er, uten å gå fullstendig inn i det som er) ikke bli revet med, men å se på det fra avstand.

 

Samling 3: Tankene og hjernen

På denne samlingen vil vi også komme inn på hvordan hjernen fungerer  gjennom enkle illustrasjoner. Det som er essensen er å vise til hvordan ulikt fokus gir oss ulik tenning i hjernen som igjen gir oss ulike tanker. Vi vil også snakke om effekten mindfulnesstrening kan ha på vår hjerne. Og på hvilken effekt dette har på oss og hva det kan gjøre med tankene våre, følelsene våre og fornemmelsene. Kan vi roe ned amygdala noen hakk gjennom meditasjon?

 

Vi vil ha fokus gjennom denne samlingen å kjenne på i hvor stor grad vi identifiserer oss med tankene våre, og hvor lett de blir sanne.

Samling 4: Følelsene våre og våre reaksjoner

Vi vil på denne samlingen ha fokus rundt hvordan vi reagerer og hvordan vi tar valg. Hva ligger til grunn for reaksjonene våre, og er det alltid klokt å følge denne strategien?

Vi skal se mer på hvordan vi gjennom å romme følelsene våre og det som dukker opp gjør oss til bedre beslutningstakere på jobb og i vårt privatliv. 

Samling 5: Våre behov

Hvilke behov har vi egentlig og vet vi å lytte til oss selv når de viser seg? På denne samlingen vil vi øve oss på å kjenne etter. Hvor går grensen? Hvordan er det å faktisk kjenne etter å lytte til kropp og sinn?

 

Samling 6: Å la alt være som det er

Vi vil på denne samlingen ha fokus på å anerkjenne våre opplevelser som de er. Vi vil ha fokus på vår tilbøyelighet til å dømme og skyve vekk det som er vanskelig. Gjennom en aksepterende holdning vil vi klare å se på det som er, kanskje med klarere øyne. Vi øver oss på å ikke fjerne det vonde, men å romme det. Gjennom å romme det som gjør vondt, vil det også kunne bli enklere for oss å se hva som krever en forandring og hva som skal forbli slik det er .